Garanti Şartları  
 

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda , tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre, mala ilişkin arızanın servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda , malın satıcısı ,bayii,acentası
,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren
başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde ,imalatçı – üretici veya
ithalatçı :malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4- Malın garanti süresi içerisinde,gerek malzeme ve işçilik ,gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde,işçilik masrafı , değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5- Tüketicinin onarım hakkının kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla ,
bir yıl içerisinde;aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla
meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan
fazla olması unsurlarının yanı sıra , bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması.
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması.
- Firmanın servis istasyonunun , servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı,
bayii acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birisinin düzenleyeceği
raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda , tüketici malın
ücretsiz değiştirilmesini ,bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
7- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir

ÖNEMLİ UYARILAR

Ürün Garanti şartları ile ilgili tüketicinin dikkat etmesi gereken hususlar; Ventilla
tarafından verilen ürün garantisi normal kullanım şartlarında kullanılmasından doğacak arıza ve
hasarları kapsamaz.Buna bağlı olarak aşağıdaki şıklar dikkatinize sunulmuştur:


1- Ürününüzü aldığınızda ürününüze ait garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2- Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı ve yetkili servis onaylarının bulunmaması halinde,
garanti belgesi üzerinde silinti ,kazıntı yapılarak tahrifat yapılması.
3- Ürünün kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı amaç dış kullanılmasında meydana gelen hasar
ve arızalar.
4- Hatalı tip seçimi , hatalı yerleştirme , hatalı montaj ve hatalı tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar.
5- Yetkili Servisler dışında kişiler tarafından yapılan bakım ve onarımlar ile oluşan hasar ve arızalar.
6- Nakliye, boşaltma , yükleme ,depolama , fiziki hasarlar (çarpma ,çizme,kırma vb.)ve kimyevi
etkenlerle meydana gelen hasar ve arızalar.

(NOT): Garanti belgesi ile birlikte ürünün faturası veya kopyası saklanmalıdır.

 

Gizlilik ve Yasal Uyarı   |   Kontakt Formu   |   Bize Ulaşın   |   Garanti Şartları   |   Bakım ve Kullanım Şartları

©Technopause Industries & Technologies ve tüm alt markaları telif hakları kapsamında korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır ® 2014

Copyright © 2014 Technopause Industries & Technologies . All Rights Reserved. The information presented herein is believed to be true and accurate to the best of our knowledge. However, all statements are made and all information is provided without guarantee, express or implied, on our part. We disclaim all warranties, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchant- ability, fitness for a particular purpose and freedom from infringement and disclaim all liability in connection with the use of the products or information contained herein. All such risks are assumed by the purchaser/user. The information contained herein is subject to change without notice. This information is for professional use only, not intended for consumers.